ICCF logo
Incassant: Stichting ICCF Holland
Adres: Goudsbloemstraat 51, 3812 WV Amersfoort
Land: Nederland
Incassant ID: NL09ZZZ 41064588 000
 
Ondergetekende, naam: ________________________________________________
straat: ________________________________________________
postcode en plaats: ________________________________________________
land: ________________________________________________
telefoonnummer: __________________________________ (optioneel)
e-mail: __________________________________
rekeningnummer (IBAN) __________________________________
o  sponsort een kind voor ____ euro per maand (17, 25 of een ander bedrag)
      o  wil geen contact hebben met het kind
o  sponsort de kliniek voor ____ euro per maand
      o  voorkeur kamer: ____________
met ingang van: ______________
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 1) Stichting ICCF Holland om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 2) uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting ICCF Holland.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Plaats en Datum:           Handtekening: