ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

Over Kibaale Children's Centre

In het zuiden van Uganda is AIDS hard toegeslagen. Tien tot dertig procent van de bevolking is geïnfecteerd met HIV (referentie: UNAIDS). Omdat ouders sterven aan deze dodelijke ziekte zijn er erg veel weeskinderen. Canadese missionarissen onderkenden de behoefte, en hebben een centrum opgezet om deze kinderen te helpen.

Momenteel worden er ongeveer 700 kinderen geholpen. Ze wonen in een vervangend gezin, met een oom of ander familielid die bereid is voor dit weeskind te zorgen. Deze mensen zijn erg arm. KCC zorgt ervoor dat de kinderen de basis zaken krijgen, en dat ze naar school kunnen.


View Larger Map
Het project zoals het te zien is op Google Maps
links: de middelbare school en beroepsopleiding
cirkel gebouwen in het midden: basisschool
rechts onder: huizen voor staf

School class

De sleutel voor het oplossen van de problemen in dit door oorlog verwoeste land is educatie. We zijn niet van plan om permanent te helpen, er moet een tijd komen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom gaan alle gesponsorde kinderen naar school. Op het centrum is een demonstratie school. Ze helpen leraren in scholen in en rond Kibaale. De school staat onder toezicht van Kuwasha, verbonden aan de Pacific Academy in Vancouver, Canada. Meer informatie is te vinden op hun website.

Andere kinderen gaan naar een school in de buurt van hun huis. Veel van deze scholen hebben slechte voorzieningen. Een boek voor tien kinderen. Een klein schoolbordje. Een lekkend dak. Een groot deel van het schoolgeld wordt hiervoor gebruikt. Er is een ruimte in KCC waar leraren van andere scholen hulp krijgen om hun lessen te verbeteren. Soms helpen we een school met een nieuw dak, schoolborden, e.d.

Medische hulp is ook noodzakelijk. Er is een kleine kliniek op het project. Een verpleegster zorgt voor de eerste hulp. Ernstige gevallen worden naar het ziekenhuis gebracht. Inenting programma's worden uitgevoerd, om besmettelijke ziektes te bestrijden en epidemie├źn te voorkomen.

Voorkomen van ziektes is de beste hulp die we kunnen geven. Zo nu en dan gaan er medewerkers naar de dorpjes om AIDS voorlichting te geven. Geboorte beperking is ook een onderwerp dat aandacht vraagt. De ouders wordt gesuggereerd de omvang van het gezin te beperken, zodat ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen.

AIDS education

Water hole

Water is een probleem in Kibaale. Er is een rivier en er zijn waterbronnen. Maar het water is vuil. In andere gebieden zijn putten geboord om schoon water te krijgen. Maar in Kibaale zit er ijzer in het grondwater, waardoor geboorde putten onbruikbaar zijn zonder een extra filter systeem.

Op het project worden regentanks gebruikt. In het regenseizoen wordt het regenwater opgevangen en opgeslagen in grote tanks. Dit is een goede oplossing voor scholen. We hebben bij een aantal scholen tanks aangebracht. Maar het is te duur voor een gezin. We hebben ook geprobeerd een put te graven, maar dat leverde geen goed water op.

Een andere methode is het gebruik van een zandfilter. De rivier zorgt voor een constante aanvoer van water dat hiervoor gebruikt kan worden. Maar het ontbreekt ons aan geld en kennis om dit op te zetten. Hopelijk zijn we een keer in staat om dit te doen.

Het project wordt ook gesteund door Pacific Academy. Meer informatie hierover is te vinden op hun website.

KCC werkt op een protestant Christelijke basis. Hulp wordt gegeven an alle kinderen, ongeacht hun geloof.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Helena Posthumus (Helena AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl